Facebook çekilişlerimize genel katılım şartları

FEZ-Berlin -bundan sonra "düzenleyici" olarak geçecektir- çekilişlerine katılanlar şu koşulları kabul etmiş sayılırlar:

1. Geçerlilik alanı/Facebook'un muafiyeti 

Bu katılım koşulları Facebook paylaşım sayfası ya da www.facebook.com/fezberlin sayfası üzerinden gerçekleştirilen tüm çekilişler için geçerlidir. Düzenleyici sadece Facebook profil isimlerini kullanacaktır. Facebook paylaşım sayfası üzerinden düzenlenen çekilişler Facebook, Inc ya da Facebook Ireland Ltd. için bağlayıcılık teşkil etmemektedir.  Çekilişler kesinlikle Facebook tarafından desteklenmemekte, spornsor edilmemekte ya da organize edilmemektedir ve Facebook'a karşı bir hukuki hak iddiası oluşturmaz. Çekilişlerle ilgili tüm bilgiler düzenleyici olarak sadece FEZ-Berlin tarafından sağlanmaktadır. 

2. Katılım hakkı bulunanlar/Katılım

Facebook kullanıcısı yarışmaya katılarak bu genel katılım koşullarını açıkça kabul etmektedir. Katılım için asgari yaş sınırı 18'dir. FEZ-Berlin'in ve bağlı şirketlerinin veya yarışmadaki ortaklarının çalışanları yarışmalara katılamazlar. Katılım yasağı bu kişilerin akrabaları ve eşleri/hayat arkadaşları için de geçerlidir. Katılım sadece katılımcın kendi kişisel Facebook hesabıyla giriş yapması durumunda mümkündür. Düzenleyici, teknik manipülasyonların veya bu katılım koşullarının başka herhangi bir şekilde ihlal edildiğinin farkına varırsa, katılımcıyı çekilişten çıkartacaktır. Teknik bir manipülasyon olarak, bir kişinin birden fazla kaydı, bir çekiliş hizmeti veya benzer otomatik grup kayıt hizmetleri yoluyla katılımı gibi durumlar kabul edilmektedir. Bu durumlarda, verilen ödül sonradan iptal edilebilir ve yeni bir kazanan belirlenir. Yarışmanın başlangıcı Facebook sayfamızdaki yayın zamanıdır. Katılım sadece belirtilen katılım süresi sonuna kadar mümkündür. Bu süre Facebook sayfamızda her çekiliş için ilan edilecektir. Yapılan yarışmaya bağlı olarak Facebook sayfamız üzerinde bir paylaşımı beğenmek (like), paylaşıma yorum yapmak ya da Facebook sayfasının sahibi olan FEZ-Berlin‘ bir mesaj yollamak söz konusu olabilir. Buna ek olarak, düzenleyici bazen Facebook kullanıcıları arasında kazanan bir paylaşımı belirlemek için (örneğin en fazla „beğeni/like“ alan fotoğraf kazanır şeklinde) anketler düzenleyebilir. Bu tür yarışmalara katılmak için, katılımcının FEZ-Berlin Facebook sayfası aracılığıyla bir fotoğraf / resim veya bir metin göndermesi gerekmektedir. Bu tür paylaşımlar için aşağıdaki ek koşullar uygulanır: Yüklenen fotoğraf /resim veya gönderilen metin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Bu nedenle, sadece katılımcının kendi kaydettiği veya oluşturduğu fotoğraflar / resimler veya metinler kullanılabilir. Kullanılan resimlerde yer alan kişilerin yayın izni bulunmadığı fotoğraflar kullanılamaz. Üçüncü kişilere ait eserler (mimari, sanat, marka), telif ya da ticari haklarla korunan eserler ya da paylaşım için izin alınmamış eserler bu kapsamdadır. Ayrıca, yüklenen fotoğraflar/resimler veya metinler (şiir gibi) yasa dışı veya pornografik, incitici, insanlık dışı, kin ve nefrete teşvik edici ya da genel toplumsal ahlak ilkelerine aykırı içeriğe sahip olmamalıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda, katılımcı herhangi bir yasal ihlalden bizzat sorumludur. Katılımcı, FEZ-Berlin‘in yasal savunma ve kovuşturmanın doğuracağı masraflar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların tüm iddialarından tamamen sorumsuz olduğunu kabul eder. Katılımcı, fotoğraf/resim paylaşarak fotoğraf ya da resmin FEZ-Berlin Facebook fotoğraf albümünde katılımcının adıyla (profil ismiyle) adlandırılarak yayınlanacağını kabul eder. Fotoğraf tarafımızdan sadece yarışma ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, katılımcı, yayınlanan fotoğrafların/resimlerin veya metinlerin FEZ-Berlin'in web sitesi ve sosyal medyada (özellikle Facebook'ta) üçüncü taraflarca paylaşılabileceğinin ve link verilebileceğinin bilincindedir. Kullanıcı, fotoğrafın visitBerlin tarafından kullanılması için fotoğrafın/resmin zamansal ve mekânsal olarak sınırsız olarak çoğaltma ve işleme, elektronik veri tabanlarında (Facebook, Google resim arama ve ilgili tüm hizmetler), elektronik veri ağların, telefon servislerinde kaydedilme ve işlenme, dijital veya diğer depolama ve aktarma teknolojisiyle çok sayıda kullanıcıya erişimini sağlamak için, tüm iletim yolları (kablo, radyo, kısa dalga, uydu) dahil olmak üzere bir televizyon, bilgisayar, cep telefonu aracılığıyla ve tüm prosedürleri (GSM, UMTS, vb.) ve protokolleri (örn. TCP / IP, http, WAP, HTML, XML, vb.) içerek şekilde kişisel görüntüleme için kullanılmasını izin vermiş sayılır. Düzenleyici, fotoğraf/resim ya da diğer paylaşımları yayınlamama, anlam ve içerik değişimine yol açmadan kısaltarak ya da değiştirerek yayınlama hakkını saklı tutar. Facebook sayfamızdaki yarışmalara katılmak için yapılması gerekenler için yarışmayla ilgili paylaşımın açıklamasına bakınız. Ödül talep etmek için belirtilen tarihin sona ermesinden sonra katılım mümkün değildir. Katılım zamanı düzenleyicinin elektronik protokolünde tespit edilen veri giriş (like, fotoğraf/resim yükleme, yorun, vb.) zamanıdır. Düzenleyici, zamanında katılımı engelleyen telefon şebekesi ya da servis sağlayıcı (server) arızalarından sorumlu tutulamaz.

3. Ödüller/Kazananların ilan edilmesi/Sorumluluk

Ödül, ilgili yarışma paylaşımıyla ilan edilecektir. Sadece ilan edilen ödüller verilecektir. Ödülün paraya dönüştürülmesi veya değişim yapılması mümkün değildir. Ödül bir başkasına devredilemez. Kazananların belirlenmesi: Kazananın belirlenmesi bir resmin/fotoğrafın yüklenmesi istenmişse -başka bir yöntem belirtilmemişse; örneğin en fazla "beğeni" (kullanıcıların seçimi) alan paylaşım şeklinde)- çekilişle yapılır. Çekiliş resimleri ya da metinleri ekleyen iki FEZ-Berlin çalışanından oluşan jüri tarafından yapılır. Kullanıcıların katılım için kendi içeriklerini yükleme zorunluluğu bulunmuyorsa, örneğin sadece "beğen" butonunu tıklamak ya ad bir soruyu cevaplamak gerekiyorsa rastgelelik prensibine göre kazanan belirlenir. Kazananlar çekiliş için ilan edilen son tarihten sonra belirlenir ve Facebook üzerinden ilan edilir. Kazanan, bildirimde belirtilen bir süre içinde verilen ödülün kabul edildiğini (e-posta ile) doğrulamak zorundadır. Kazanan tüm iletişim bilgilerini posta adresi ve e-posta adresi de dahil olmak üzere paylaşmalıdır. Ödül teslim edilmeyecek, ama bir mekandan teslim alınacaksa, bu durum paylaşımda ayrıca belirtilecektir. Teslimatın yapılacağı mekanın çalışma ve ziyaret  saatleri katılımcı tarafından takip edilmelidir. Etkinlik düzenleyici, etkinlik programına ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm süreçle ilgili yasal itiraz süreci kapsamı dışındadır.

4. Sorumluluk

İşbirliği ortakları veya sponsorları tarafından verileceği ilan edilen ödülleri  FEZ-Berlin kendi adına değil, ödül sponsorlarının adıyla ilan eder. FEZ-Berlin, kazanılan ödülün zamanında ve tam olarak tesliminden, maddi bozukluklardan ve eksikliklerden veya işbirliği ortağının/sponsorun ödeme güçlükleri ve bu durumun çekilişe yaptığı etkilerin sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Üçüncü taraflar tarafından verilen ödüllerin söz konusu olması durumunda FEZ-Berlin düzenleyici olarak ilan edilen ödülün eksik sunumu ya hiç sunulmamasından ve ödülü kazananın ödülü kullanırken karşılaşabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz. Çekilişlerle ilgili olarak ödül sponsorunun katılım şartları ve koşulları geçerlidir. Herhangi bir garanti veya hasar talebi, kazanan tarafından sadece hizmet sağlayıcıya / ödül sponsoruna yönlendirilmelidir. FEZ-Berlin sadece düzenleyici olarak çalışanlarının ya da çekilişin düzenlemesine yardımcı olanların çekilişle sınırlı olmak üzere kasıtlı ya da ihmalleri nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulabilir. FEZ-Berlin, çekiliş düzenleyicisi olarak teknik ekipmandaki arızalar nedeniyle ortaya çıkan zararlar, iletim kesintileri ya da çekilişe katılımla ilgili zararlardan sorumlu tutulamaz.

5. Veri Koruma

Çekiliş kapsamında kazananların ve kazanan eşlik edenlerin kişisel bilgilerini kullanılır. Bu bilgilere çekilişin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duymaktayız. Özellikle isim, soyisim, ev adresi ve e-posta adresi ilgili kişiler için kaydedilen, işlenilen ve kullanılan bilgilerdir. FEZ-Berlin, düzenleyi olarak kazananların Facebook profil resimlerini ve kazananın ismini açıklama (Facebook dışında örneğin kendi web sayfamızda) hakkına sahiptir. Facebook çekilişlerimize katılanlar veri koruma düzenlemelerimizi kabul etmiş sayılır. 

6. Çekilişin ilan edilen zamandan önce sona erdirilmesi

Düzenleyici daha önceden öngörülmemiş bir sebeple önceden ilan etmeden çekiliş kurallarını değiştirme, durdurma ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal durumu özellikle yazılım ya da aletlerde bir sorun olması, arıza çıkması ya da hukuki durumun çekiliş normal bir şekilde devam ettirilmesine etki etmesine ya da imkan vermemesine yol açması durumu için geçerlidir.

7. Diğer

Çekiliş için sadece Almanya Federal Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Düzenlemelerden biri ya da birkaçı tamamen ya da kısmen geçersiz ya da yok hükmünde kabul edilirse diğer maddelerin geçerliliği bu durumdan etkilenmez. Geçersiz ya da yok hükmünde kabul edilen maddelerin yerini geçerliliği devam eden maddeler alır. Aynı düzenleme kural açığı bulunması durumları için de geçerlidir.

 

Çekilişi düzenleyen kurum:

FEZ-Berlin Kinder-, Jugend- und Familienzentrum
betrieben durch die KJfz-L-gBmbH
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin 

Bu Türkçe metin sadece bilgi verme amaçlıdır bir çeviridir ve bir uyuşmazlık durumunda Almanca asıl metin geçerlidir.