2014 Mali Yılı Tabloları

2014 yılına ait mali tablo raporu aşağıda bilginize sunulmuştur:

Yıllık Rapor

Lagebericht 2014 - PDF formatında indirin (sadece Almanca)

İçerik

A. İş Geliştirme

1. İş Geliştirme ve Şirketin Genel Durumu
2. Yatırımlar
3. Personel

B. Mali durumun sunumu - 1. Net Varlıkların Durumu  2. Finansal Durum

C. Şirketin gelişimi, muhtemel riskler ve gelişmeler 

D. Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) ilgili düzenlemesine (§ 289 paragraph 2) uygun rapor (özellikle mali raporun tamamlanmasından sonra ortaya çıkan önemli gelişmeler) 

E. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nun Berlin Corporate Governance Codex Açıklaması (sadece Almanca)

Yıllık Rapor Ekleri - PDF olarak indirin (sadece Almanca)

Berlin, 31 Mart 2015

2014 Yılı Mali Tabloları

2014 yılına ait mali tablo raporu aşağıda bilginize sunulmuştur (Belgeler sadece Almanca olarak mevcuttur):

Adres

FEZ-Berlin Kinder-, Jugend- und Familienzentrum

(KJfz-L-gBmbH tarafından işletilmektedir)

Straße zum FEZ 2

D-12459 Berlin

Almanya